Coins from Biafra

3 pence

3 pence

KM#1
Material: Aluminio
Years: 1969

1 shilling

1 shilling

KM#2
Material: Aluminio
Years: 1969

1 shilling

1 shilling

KM#3
Material: Aluminio
Years: 1969

2½ shilling

2½ shilling

KM#4
Material: Aluminio
Years: 1969

1 crown (Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu)

1 crown (Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu)

KM#5
Material: Plata
Years: 1969

1 pound

1 pound

KM#6
Material: Plata
Years: 1969

1 pound (2º Aniversario de la Independencia)

1 pound (2º Aniversario de la Independencia)

KM#7
Material: Oro
Years: 1969

2 pounds (2º Aniversario de la Independencia)

2 pounds (2º Aniversario de la Independencia)

KM#8
Material: Oro
Years: 1969

5 pounds (2º Aniversario de la Independencia)

5 pounds (2º Aniversario de la Independencia)

KM#9
Material: Oro
Years: 1969

10 pounds (2º Aniversario de la Independencia)

10 pounds (2º Aniversario de la Independencia)

KM#10
Material: Oro
Years: 1969

25 pounds (2º Aniversario de la Independencia)

25 pounds (2º Aniversario de la Independencia)

KM#11
Material: Oro
Years: 1969

6 pence

6 pence

KM#12
Material: Aluminio
Years: 1969