Coins from China-Rep.Popular

1 fen

1 fen

KM#1
Material: Aluminio
Years: 2008, 1991, 1983, 1987, 2006, 1985, 1986, 1977, 2010, 2011, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1975, 1963, 1982, 1978, 1974, 1980, 2007, 2009, 2012, 2005, 1976, 1973, 2013, 1961, 1964, 1971, 1972, 1979, 1981, 1984, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2015, 2017

2 fen

2 fen

KM#2
Material: Aluminio
Years: 1987, 1989, 1984, 1986, 1990, 1978, 1982, 1988, 1981, 1976, 1977, 1985, 1979, 1956, 1983, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1974, 1975, 1980, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000

5 fen

5 fen

KM#3
Material: Aluminio
Years: 1986, 1988, 1990, 1976, 1985, 1956, 1982, 1983, 1991, 1984, 1974, 1989, 1992, 1955, 1957, 1975, 1979, 1980, 1981, 1987, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000

1 jiao

1 jiao

KM#15
Material: Latón
Years: 1985, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1986

2 jiao

2 jiao

KM#16
Material: Latón
Years: 1985, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1986

5 jiao

5 jiao

KM#17
Material: Latón
Years: 1986, 1985, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984

1 yuan

1 yuan

KM#18
Material: Cobre-níquel
Years: 1985, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1986

1 yuan (35 Aniversario de la Rep.Popular)

1 yuan (35 Aniversario de la Rep.Popular)

KM#105
Material: Cobre-niquel
Years: 1984

5 yuan (Chen Sheng y Wu Guang, Fundadores de la Cultura China)

5 yuan (Chen Sheng y Wu Guang, Fundadores de la Cultura China)

KM#124
Material: Plata (0.900)
Years: 1985

5 yuan (Llegada del Emperatriz de China a Guangzhou)

5 yuan (Llegada del Emperatriz de China a Guangzhou)

KM#152
Material: Plata
Years: 1986

100 yuan (Panda)

100 yuan (Panda)

KM#192
Material: Platino (0.999,5)
Years: 1988

10 yuan (40 Aniversario de la República Popular)

10 yuan (40 Aniversario de la República Popular)

KM#257
Material: Plata (0.925)
Years: 1989

10 yuan (XVI Juegos Olímpicos de Invierno-Albertville 1992)

10 yuan (XVI Juegos Olímpicos de Invierno-Albertville 1992)

KM#296
Material: Plata (0.900)
Years: 1991

50 yuan (Paisaje de Taiwán)

50 yuan (Paisaje de Taiwán)

KM#326
Material: Oro (0.999)
Years: 1990

50 yuan (Paisaje de Taiwán)

50 yuan (Paisaje de Taiwán)

KM#327
Material: Oro (0.999)
Years: 1990

50 yuan (Paisaje de Taiwán)

50 yuan (Paisaje de Taiwán)

KM#328
Material: Oro (0.999)
Years: 1990

1 jiao

1 jiao

KM#335
Material: Aluminio
Years: 1997, 1993, 1998, 1996, 1995, 1991, 1992, 1994, 1999

5 jiao

5 jiao

KM#336
Material: Latón
Years: 1997, 2001, 1995, 1992, 1996, 2000, 1999, 1993, 1994, 1998, 1991

1 yuan

1 yuan

KM#337
Material: Acero revestido de níquel
Years: 1997, 1998, 1996, 1995, 1993, 1991, 1994, 1999, 1992

5 yuan ((Linterna de Figura Humana)

5 yuan ((Linterna de Figura Humana)

KM#568
Material: Plata (0.900)
Years: 1993

10 yuan (Panda)

10 yuan (Panda)

KM#722
Material: Oro-Plata (0.999)
Years: 1995

10 yuan (Retorno de Hong Kong)

10 yuan (Retorno de Hong Kong)

KM#982
Material: Bimetálica
Years: 1997

10 yuan (Retorno de Hong Kong)

10 yuan (Retorno de Hong Kong)

KM#983
Material: Bimetálica
Years: 1997

5 yuan (Cultura Tradicional-Acrobacia)

5 yuan (Cultura Tradicional-Acrobacia)

KM#1068
Material: Plata (0.900)
Years: 1997

10 yuan (Panda)

10 yuan (Panda)

KM#1126
Material: Plata (0.999)
Years: 1998

1 jiao

1 jiao

KM#1210
Material:
Years: 2002, 1999, 2003, 2000, 2001

1 jiao

1 jiao

KM#1210a
Material: Cobre-níquel
Years: 2005

1 jiao

1 jiao

KM#1210b
Material: Acero inoxidable
Years: 2010, 2006, 2005, 2009, 2013, 2011, 2012, 2007, 2008, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

1 yuan

1 yuan

KM#1212
Material: Acero niquelado
Years: 2009, 1999, 2001, 2002, 2011, 2008, 2007, 2005, 2004, 2010, 2006, 2003, 2014, 2013, 2012, 2000, 2015, 2016, 2017, 2018

10 yuan (50 Aniversario de la República Popular)

10 yuan (50 Aniversario de la República Popular)

KM#1247
Material: Bimetálica
Years: 1999

10 yuan (Retorno de Macao)

10 yuan (Retorno de Macao)

KM#1279
Material: Bimetálica
Years: 1999

10 yuan (Retorno de Macao)

10 yuan (Retorno de Macao)

KM#1279a
Material: Bimetálica
Years: 1999

10 yuan (Nuevo Milenio)

10 yuan (Nuevo Milenio)

KM#1300
Material: Bimetálica
Years: 2000

5 yuan (50 Aniversario de la Ocupación del Tibet)

5 yuan (50 Aniversario de la Ocupación del Tibet)

KM#1363
Material: Latón
Years: 2001

5 yuan (90 Aniversario de la Revolución)

5 yuan (90 Aniversario de la Revolución)

KM#1364
Material: Latón
Years: 2001

5 jiao

5 jiao

KM#1411
Material: Acero latonado
Years: 2003, 2005, 2004, 2011, 2010, 2007, 2009, 2012, 2008, 2013, 2006, 2014, 2002, 2015, 2016, 2017, 2018

5 yuan (La Gran Muralla)

5 yuan (La Gran Muralla)

KM#1412
Material: Latón
Years: 2002

5 yuan (Ejército de Terra Cotta)

5 yuan (Ejército de Terra Cotta)

KM#1413
Material: Latón
Years: 2002

5 yuan (Templo Chaotian en Taiwan)

5 yuan (Templo Chaotian en Taiwan)

KM#1461
Material: Latón
Years: 2003

5 yuan (Torre Chikan)

5 yuan (Torre Chikan)

KM#1462
Material: Latón
Years: 2003

5 yuan (Templo Chaotiano en Beijin)

5 yuan (Templo Chaotiano en Beijin)

KM#1463
Material: Latón
Years: 2003

5 yuan (Palacio Imperial)

5 yuan (Palacio Imperial)

KM#1464
Material: Latón
Years: 2003

5 yuan (Lago de Sol y Luna)

5 yuan (Lago de Sol y Luna)

KM#1524
Material: Latón
Years: 2004

5 yuna (Faro)

5 yuna (Faro)

KM#1525
Material: Latón
Years: 2004

10 yuan (Panda)

10 yuan (Panda)

KM#1528
Material: Plata (0.999)
Years: 2004

5 yuan (Ciudad Vieja de Lijiang)

5 yuan (Ciudad Vieja de Lijiang)

KM#1576
Material: Latón
Years: 2005

5 yuan (El Pabellón General)

5 yuan (El Pabellón General)

KM#1577
Material: Latón
Years: 2005

5 yuan (Ciudad Verde)

5 yuan (Ciudad Verde)

KM#1578
Material: Latón
Years: 2005

1 yuan (Juegos Olímpicos de Verano 2008-Fútbol)

1 yuan (Juegos Olímpicos de Verano 2008-Fútbol)

KM#1673
Material: Latón
Years: 2008

10 yuan (Panda)

10 yuan (Panda)

KM#1706
Material: Plata (0.999)
Years: 2007

100 yuan (Panda)

100 yuan (Panda)

KM#1710
Material: Oro (0.999)
Years: 2007

50 yuan (Año del Cerdo)

50 yuan (Año del Cerdo)

KM#1720
Material: Plata (0.999)
Years: 2007

1 yuan (Protección del Medio Ambiente)

1 yuan (Protección del Medio Ambiente)

KM#1991
Material: Latón
Years: 2010

5 yuan (90 aniversario del Partido Comunista Chino)

5 yuan (90 aniversario del Partido Comunista Chino)

KM#1992
Material: Latón
Years: 2011

5 yuan (Caligrafía China)

5 yuan (Caligrafía China)

KM#2014.01sk
Material: Latón
Years: 2014

10 yuan (Año de la Cabra)

10 yuan (Año de la Cabra)

KM#2015.01sk
Material: Bimetálica
Years: 2015

10 yuan (Año del Mono)

10 yuan (Año del Mono)

KM#2016.01sk
Material: Bimetálica
Years: 2016

5 yuan (150 Aniversario del Nacimiento de Sun Yat-Sen)

5 yuan (150 Aniversario del Nacimiento de Sun Yat-Sen)

KM#2016.02sk
Material: Latón
Years: 2016

10 yuan (Año del Gallo)

10 yuan (Año del Gallo)

KM#2017.01sk
Material: Bimetálica
Years: 2017

10 yuan (90 aniversario del ejercito)

10 yuan (90 aniversario del ejercito)

KM#2017.02sk
Material: Bimetálica
Years: 2017

5 yuan (Caligrafía China)

5 yuan (Caligrafía China)

KM#2017.03sk
Material: Latón
Years: 2017

10 yuan (Fuxing-Tren de alta velocidad chino)

10 yuan (Fuxing-Tren de alta velocidad chino)

KM#2018.01sk
Material: Bimetálica
Years: 2018

10 yuan (Año del Perro)

10 yuan (Año del Perro)

KM#2018.02sk
Material: Bimetálica
Years: 2018

10 yuan (Año del Cerdo)

10 yuan (Año del Cerdo)

KM#2019.01sk
Material: Bimetálica
Years: 2019

10 yuan (70 Aniversario de la República Popular)

10 yuan (70 Aniversario de la República Popular)

KM#2019.02sk
Material: Bimetálica
Years: 2019

1 jiao

1 jiao

KM#2019.03sk
Material: Níquel-acero
Years: 2019

5 jiao

5 jiao

KM#2019.04sk
Material: Níquel-acero
Years: 2019

1 yuan

1 yuan

KM#2019.05sk
Material: Acero niquelado
Years: 2019

10 yuan (Panda)

10 yuan (Panda)

KM#2019.06sk
Material: Plata (0.999)
Years: 2019

10 yuan (Año de la Rata)

10 yuan (Año de la Rata)

KM#2020.01sk
Material: Bimetálica
Years: 2020

10 yuan (Hazañas espaciales)

10 yuan (Hazañas espaciales)

KM#2096
Material: Bimetálica
Years: 2015

1 yuan (70 Aniversario de la Victoria contra Japón)

1 yuan (70 Aniversario de la Victoria contra Japón)

KM#2097
Material: Acero niquelado
Years: 2015