Coins from Islandia

10 aurar

10 aurar

KM#1a
Material: Zinc
Years: 1942

10 aurar

10 aurar

KM#1.1
Material: Cobre-niquel
Years: 1922, 1923, 1925, 1929, 1933, 1936, 1939

10 aurar

10 aurar

KM#1.2
Material: Cobre-niquel
Years: 1940

25 aurar

25 aurar

KM#2a
Material: Zinc
Years: 1942

25 aurar

25 aurar

KM#2.1
Material: Cobre-niquel
Years: 1922, 1923, 1925, 1933, 1937, 1937

25 aurar

25 aurar

KM#2.2
Material: cuproníquel
Years: 1940

1 krona

1 krona

KM#3.1
Material: Aluminio-bronce
Years: 1925, 1929, 1940

1 krona

1 krona

KM#3.2
Material: aluminio-bronce
Years: 1940

2 kronur

2 kronur

KM#4.1
Material: Aluminio-bronce
Years: 1925, 1929

2 kronur

2 kronur

KM#4.2
Material: Aluminio-bronce
Years: 1940

1 eyrir

1 eyrir

KM#5.1
Material: Bronce
Years: 1926, 1931, 1937, 1937, 1938, 1939, 1939

1 eyrir

1 eyrir

KM#5.2
Material: Bronce
Years: 1940, 1942

2 aurar

2 aurar

KM#6.1
Material: Bronce
Years: 1926, 1931, 1938, 1940

2 aurar

2 aurar

KM#6.2
Material: bronce
Years: 1940, 1942

5 aurar

5 aurar

KM#7.1
Material: Bronce
Years: 1926, 1931

5 aurar

5 aurar

KM#7.2
Material: Bronce
Years: 1940, 1942

1 eyrir

1 eyrir

KM#8
Material: Bronce
Years: 1946, 1953, 1956, 1957, 1958, 1959, 1966, 1960

5 aurar

5 aurar

KM#9
Material: Bronce
Years: 1946, 1958, 1959, 1961, 1963, 1965, 1966, 1960

10 aurar

10 aurar

KM#10
Material: Cobre-níquel
Years: 1946, 1963, 1966, 1967, 1953, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1965, 1969

10 aurar

10 aurar

KM#10a
Material: aluminio
Years: 1971, 1973, 1970, 1974

25 aurar

25 aurar

KM#11
Material:
Years: 1965, 1963, 1966, 1946, 1951, 1954, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1967

1 krona

1 krona

KM#12
Material: Aluminio-bronce
Years: 1946

1 krona

1 krona

KM#12a
Material:
Years: 1961, 1975, 1957, 1959, 1962, 1963, 1965, 1966, 1969, 1970, 1971, 1973, 1974

2 kronur

2 kronur

KM#13
Material: Aluminio-bronce
Years: 1946

2 kronur

2 kronur

KM#13a
Material: Latón niquelado
Years: 1958, 1962, 1963, 1966

10 kronur

10 kronur

KM#15
Material:
Years: 1969, 1973, 1970, 1967, 1971, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1980

50 kronur

50 kronur

KM#16
Material: níquel
Years: 1968

50 aurar

50 aurar

KM#17
Material:
Years: 1971, 1970, 1969, 1973, 1974

5 kronur

5 kronur

KM#18
Material:
Years: 1970, 1969, 1971, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1980

50 kronur

50 kronur

KM#19
Material: Cobre-niquel
Years: 1970, 1971, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1980

500 kronur

500 kronur

KM#20
Material: Plata
Years: 1974

1.000 kronur

1.000 kronur

KM#21
Material: Plata
Years: 1974

10.000 kronur

10.000 kronur

KM#22
Material: Oro
Years: 1974

1 krona

1 krona

KM#23
Material: aluminio
Years: 1976, 1977, 1978, 1980

5 aurar

5 aurar

KM#24
Material: bronce
Years: 1981

10 aurar

10 aurar

KM#25
Material: bronce
Years: 1981

50 aurar

50 aurar

KM#26
Material: bronce
Years: 1981

50 aurar

50 aurar

KM#26a
Material: acero bronceado
Years: 1986

1 krona

1 krona

KM#27
Material: Cobre-niquel
Years: 1981, 1984, 1987

1 krona

1 krona

KM#27a
Material: acero niquelado
Years: 1999, 1994, 1989, 1991, 1992, 1996, 2006, 2007, 2003, 2005, 2011

5 kronur

5 kronur

KM#28
Material: Cobre-niquel
Years: 1981, 1984, 1987, 1992

5 kronur

5 kronur

KM#28a
Material: acero niquelado
Years: 1996, 1999, 2005, 2007, 2008

10 kronur

10 kronur

KM#29.1
Material: Cobre-niquel
Years: 1984, 1987, 1994

10 kronur

10 kronur

KM#29.1a
Material: acero niquelado
Years: 1996, 2004, 2005, 2006, 2008

500 kronur

500 kronur

KM#30
Material: Plata
Years: 1986

50 kronur

50 kronur

KM#31
Material:
Years: 1992, 1987, 2001, 2005

1000 kronur

1000 kronur

KM#32
Material: Plata
Years: 1994

1000 kronur

1000 kronur

KM#33
Material: Plata
Years: 1994

1000 kronur

1000 kronur

KM#34
Material: Plata
Years: 1994

100 kronur

100 kronur

KM#35
Material:
Years: 2007, 1995, 2006, 2004, 2001, 2011

1000 kronur

1000 kronur

KM#37
Material: Plata
Years: 2000