Coins from Serbia

5 para (Milan I)

5 para (Milan I)

KM#18
Material: Cobre-níquel
Years: 1904, 1883, 1884, 1912, 1917

10 para (Milan I)

10 para (Milan I)

KM#19
Material: Cobre-niquel
Years: 1912, 1883, 1884, 1917

20 para (Milan I)

20 para (Milan I)

KM#20
Material: Cobre-níquel
Years: 1883, 1884, 1912, 1917

1 dinar (Peter I)

1 dinar (Peter I)

KM#25.1
Material: Plata
Years: 1912, 1904

1 dinar (Peter I)

1 dinar (Peter I)

KM#25.4
Material: Plata
Years: 1915

2 dinara (Ocupación alemana)

2 dinara (Ocupación alemana)

KM#32
Material: Zinc
Years: 1942

1 dinar

1 dinar

KM#34
Material: Cobre-níquel-zinc
Years: 2003, 2004, 2005

2 dinara

2 dinara

KM#35
Material: Cobre-níquel-zinc
Years: 2003

5 dinara

5 dinara

KM#36
Material: Cobre-níquel-zinc
Years: 2003

10 dinara

10 dinara

KM#37
Material: Cobre-níquel-zinc
Years: 2003

20 dinara

20 dinara

KM#38
Material: cobre-niquel-zinc
Years: 2003

1 dinar

1 dinar

KM#39
Material: Níquel-latón
Years: 2006, 2009, 2007, 2005, 2008

5 dinara

5 dinara

KM#40
Material: Níquel-latón
Years: 2005, 2008, 2010, 2007, 2006, 2009

10 dinara

10 dinara

KM#41
Material: Cobre-niquel-zinc
Years: 2006, 2005, 2007, 2010, 2011

20 dinara

20 dinara

KM#42
Material: Cobre-niquel-zinc
Years: 2006, 2009

2 dinara

2 dinara

KM#46
Material: Níquel-latón
Years: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010

20 dinara (Dositej Obradovic)

20 dinara (Dositej Obradovic)

KM#47
Material:
Years: 2007

1 dinar

1 dinar

KM#48
Material: Acero latonado
Years: 2009, 2010

2 dinara

2 dinara

KM#49
Material: Acero latonado
Years: 2009, 2011, 2010

5 dinara

5 dinara

KM#50
Material:
Years: 2009

20 dinara

20 dinara

KM#52
Material: cobre-niquel-zinc
Years: 2009

20 dinara

20 dinara

KM#53
Material: Cobre-niquel-zinc
Years: 2011

1 dinar

1 dinar

KM#54
Material: Acero latonado
Years: 2012, 2011, 2013, 2014, 2016, 2018

2 dinara

2 dinara

KM#55
Material: Acero latonado
Years: 2012, 2011, 2013, 2014, 2016, 2018

5 dinara

5 dinara

KM#56
Material: Níquel-latón
Years: 2012, 2011

5 dinara

5 dinara

KM#56a
Material: Acero latonado
Years: 2013, 2014, 2016, 2018

10 dinara

10 dinara

KM#57
Material: Cobre-niquel-zinc
Years: 2011, 2012

20 dinara (Mihajlo Pupin)

20 dinara (Mihajlo Pupin)

KM#58
Material: cobre-niquel-zinc
Years: 2012

20 dinara (Djordje Weifert)

20 dinara (Djordje Weifert)

KM#61
Material: Cobre-níquel-zinc
Years: 2010