Coins from Taiwan

1 jiao (Sun Yat-sen)

1 jiao (Sun Yat-sen)

KM#531
Material: Cobre-zinc
Years: 1949

1 jiao (Sun Yat-sen)

1 jiao (Sun Yat-sen)

KM#533
Material: Aluminio
Years: 1955

2 jiao (Sun Yat-sen)

2 jiao (Sun Yat-sen)

KM#534
Material: Alumnio
Years: 1950

5 jiao (Sun Yat-sen)

5 jiao (Sun Yat-sen)

KM#535
Material: Aluminio-bronce
Years: 1964

1 dollar (Orquidea)

1 dollar (Orquidea)

KM#536
Material:
Years: 1971, 1972, 1975, 1960, 1979, 1970, 1974, 1973, 1976, 1977, 1978, 1980

1 dollar (80 aniversario Chiang Kai-Shek)

1 dollar (80 aniversario Chiang Kai-Shek)

KM#543
Material: Cobre-níquel-zinc
Years: 1966

1 dollar (80 aniversario Chiang Kai-Shek)

1 dollar (80 aniversario Chiang Kai-Shek)

KM#544
Material: Oro
Years: 1966

1 jiao (Orquidea)

1 jiao (Orquidea)

KM#545
Material: Auminio
Years: 1967, 1973, 1970, 1974, 1971, 1972

5 jiao (Orquidea)

5 jiao (Orquidea)

KM#546
Material: Latón
Years: 1970, 1967, 1973, 1971, 1972, 1980, 1981

1 yuan (FAO)

1 yuan (FAO)

KM#547
Material: Cobre-níquel-zinc
Years: 1969

5 dólares

5 dólares

KM#548
Material: Cobre-níquel
Years: 1973, 1974, 1975, 1970, 1971, 1972, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981

1/2 yuan

1/2 yuan

KM#550
Material: Bronce
Years: 1988, 1981

1 yuan

1 yuan

KM#551
Material: Aluminio-bronce
Years: 1987, 1981, 1985, 1982, 1983, 2000, 2010, 1994, 2012, 1995, 2005, 1986, 1998, 1984, 2014, 1993, 1996, 2008, 2013, 2006, 1997, 1992, 2017, 1999, 1988, 2001, 2002, 2003, 2004, 2007, 2009, 2011, 2015, 2018, 2016

5 dólares

5 dólares

KM#552
Material: Cobre-níquel
Years: 1981, 1983, 1989, 1984, 1982, 1988, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

10 dólares

10 dólares

KM#553
Material: Cobre-níquel
Years: 1993, 2010, 1986, 1981, 1984, 1991, 1987, 2009, 1994, 1990, 1992, 1989, 2007, 1985, 1982, 1983, 1998, 1999, 1997, 1988, 1996, 1995, 2008, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006

50 dollars

50 dollars

KM#554
Material: Latón
Years: 1992

10 yuan (50 Aniversario de la Liberación)

10 yuan (50 Aniversario de la Liberación)

KM#555
Material: Cobre-niquel
Years: 1995

50 yuan

50 yuan

KM#556
Material: bimetálica
Years: 1996

10 Yuan (50 aniversario Reforma monetaria)

10 Yuan (50 aniversario Reforma monetaria)

KM#558
Material: Cobre Niquel
Years: 1999

10 yuan

10 yuan

KM#560
Material: Cobre-niquel
Years: 2000

20 yuan

20 yuan

KM#565
Material: Bimetalica
Years: 2001

50 dólares

50 dólares

KM#568
Material: Aluminio-bronce
Years: 2002, 2003, 2006, 2004, 2005, 2015, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017

50 dollars (Third National Expressway)

50 dollars (Third National Expressway)

KM#571
Material: Plata
Years: 2004

10 yuan (Chiang Wei-shui)

10 yuan (Chiang Wei-shui)

KM#573
Material: Cobre-niquel
Years: 2010

10 yuan (100 Aniversario de la Rep. de China)

10 yuan (100 Aniversario de la Rep. de China)

KM#574
Material: Cobre-Niquel
Years: 2011, 2014, 2012, 2013, 2015, 2016