Coins from Taiwan

1 jiao (Sun Yat-sen) from

1 jiao (Sun Yat-sen)

KM#531
Material: Copper-zinc
Years: 1949
¡Buy on Ebay!

1 jiao (Sun Yat-sen) from

1 jiao (Sun Yat-sen)

KM#533
Material: Aluminium
Years: 1955
Price: 0,50$ - 0,58$
¡Buy on Ebay!

2 jiao (Sun Yat-sen) from

2 jiao (Sun Yat-sen)

KM#534
Material: Alumnio
Years: 1950
¡Buy on Ebay!

5 jiao (Sun Yat-sen) from

5 jiao (Sun Yat-sen)

KM#535
Material: Aluminium-Bronze
Years: 1964
¡Buy on Ebay!

1 dólar (1 dollar = 1 yuan) (Orquidea) from

1 dólar (1 dollar = 1 yuan) (Orquidea)

KM#536
Material: Copper-Níquel-Zinc
Years: 1971, 1972, 1975, 1960, 1979, 1970, 1974, 1973, 1976, 1977, 1978, 1980
Price: 0,18$ - 0,64$
¡Buy on Ebay!

1 dólar (1 dollar = 1 yuan) (80 Aniversario Chiang Kai-Shek) from

1 dólar (1 dollar = 1 yuan) (80 Aniversario Chiang Kai-Shek)

KM#543
Material: Copper-níquel-zinc
Years: 1966
¡Buy on Ebay!

1 dólar (1 dollar = 1 yuan) (80 Aniversario Chiang Kai-Shek)

KM#544
Material: Gold
Years: 1966
¡Buy on Ebay!

1 jiao (Orquidea) from

1 jiao (Orquidea)

KM#545
Material: Auminio
Years: 1967, 1973, 1970, 1974, 1971, 1972
Price: 0,28$ - 1,00$
¡Buy on Ebay!

5 jiao (Orquidea) from

5 jiao (Orquidea)

KM#546
Material: Latón
Years: 1970, 1967, 1973, 1971, 1972, 1980, 1981
Price: 0,10$ - 1,00$
¡Buy on Ebay!

1 dólar (1 dollar = 1 yuan) (FAO) from

1 dólar (1 dollar = 1 yuan) (FAO)

KM#547
Material: Copper-níquel-zinc
Years: 1969
¡Buy on Ebay!

5 dólares (5 dollars = 5 yuan) from

5 dólares (5 dollars = 5 yuan)

KM#548
Material: Copper-níquel
Years: 1973, 1974, 1975, 1970, 1971, 1972, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981
Price: 0,23$ - 1,00$
¡Buy on Ebay!

1/2 dólar (1/2 dollar = 1/2 yuan) from

1/2 dólar (1/2 dollar = 1/2 yuan)

KM#550
Material: Bronze
Years: 1988, 1981
Price: 0,35$ - 1,00$
¡Buy on Ebay!

1 new dollar from

1 new dollar

KM#551
Material: Aluminium-Bronze
Years: 1987, 1981, 1985, 1982, 1983, 2000, 2010, 1994, 2012, 1995, 2005, 1986, 1998, 1984, 2014, 1993, 1996, 2008, 2013, 2006, 1997, 1992, 2017, 1999, 1988, 2001, 2002, 2003, 2004NE, 2007, 2009, 2011, 2015, 2018, 2016, 2019
Price: 0,08$ - 2,00$
¡Buy on Ebay!

5 dólares (5 dollars = 5 yuan) from

5 dólares (5 dollars = 5 yuan)

KM#552
Material: Copper-níquel
Years: 1981, 1983, 1989, 1984, 1982, 1988, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 1990, 2018, 2019
Price: 0,23$ - 2,00$
¡Buy on Ebay!

10 dólares (10 dollars = 10 yuan) from

10 dólares (10 dollars = 10 yuan)

KM#553
Material: Copper-níquel
Years: 1993, 2010, 1986, 1981, 1984, 1991, 1987, 2009, 1994, 1990, 1992, 1989, 2007, 1985, 1982, 1983, 1998, 1999, 1997, 1988, 1996, 1995, 2008, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006
Price: 0,31$ - 3,00$
¡Buy on Ebay!

50 dólares (50 dollars = 50 yuan) from

50 dólares (50 dollars = 50 yuan)

KM#554
Material: Latón
Years: 1992
¡Buy on Ebay!

10 dólares (10 dollars = 10 yuan) (50 Aniversario de la Liberación) from

10 dólares (10 dollars = 10 yuan) (50 Aniversario de la Liberación)

KM#555
Material: Copper-niquel
Years: 1995
¡Buy on Ebay!

50 dólares (50 dollars = 50 yuan) from

50 dólares (50 dollars = 50 yuan)

KM#556
Material: Bimetálica
Years: 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 1995
Price: 2,27$ - 3,50$
¡Buy on Ebay!

10 dólares (10 dollars = 10 yuan) (50 Aniversario Reforma Monetaria) from

10 dólares (10 dollars = 10 yuan) (50 Aniversario Reforma Monetaria)

KM#558
Material: Copper Niquel
Years: 1999
¡Buy on Ebay!

10 dólares (10 dollars = 10 yuan) from

10 dólares (10 dollars = 10 yuan)

KM#560
Material: Copper-niquel
Years: 2000
¡Buy on Ebay!

20 dólares (20 dollars = 20 yuan) from

20 dólares (20 dollars = 20 yuan)

KM#565
Material: Bimetalica
Years: 2001, 2013
Price: 1,00$ - 8,00$
¡Buy on Ebay!

10 dólares (10 dollars = 10 yuan) (90 Aniversario República China) from

10 dólares (10 dollars = 10 yuan) (90 Aniversario República China)

KM#567
Material: Copper-Níquel
Years: 2001
¡Buy on Ebay!

50 dólares (50 dollars = 50 yuan) from

50 dólares (50 dollars = 50 yuan)

KM#568
Material: Aluminium-Bronze
Years: 2002, 2003, 2006, 2004, 2005, 2015, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017
Price: 1,00$ - 4,17$
¡Buy on Ebay!

50 dólares (50 dollars = 50 yuan) (Third National Expressway) from

50 dólares (50 dollars = 50 yuan) (Third National Expressway)

KM#571
Material: Silver
Years: 2004
¡Buy on Ebay!

10 dólares (10 dollars = 10 yuan) (Chiang Ching-Guo) from

10 dólares (10 dollars = 10 yuan) (Chiang Ching-Guo)

KM#572
Material: Copper - niquel
Years: 2010
¡Buy on Ebay!

10 dólares (10 dollars = 10 yuan) (Chiang Wei-shui) from

10 dólares (10 dollars = 10 yuan) (Chiang Wei-shui)

KM#573
Material: Copper-niquel
Years: 2010
¡Buy on Ebay!

10 dólares (10 dollars = 10 yuan) (100 Aniversario de la Rep. de China) from

10 dólares (10 dollars = 10 yuan) (100 Aniversario de la Rep. de China)

KM#574
Material: Copper-Niquel
Years: 2011, 2014, 2012, 2013, 2015, 2016
Price: 0,32$ - 2,00$
¡Buy on Ebay!